عمیقا اعتقاد داریم به کمک ما کسب و کار ها، وب فارسی می تواند بسیار غنی تر از چیزی باشد که هست به شرط اینکه بدانیم چه محتوایی را چگونه و برای چه کاری ایجاد کنیم. 

بازخورد های برخی مشتریان:

به کمک گروه اشاره کسب و کارمان را به فضای مجازی گسترش داده ایم و حالا می دانیم نسبت به رقبا در چه جایگاهی قرار داریم و نقاط ضعف مان کجاست.

آقای دهقانمدیر استراتژی سازمان

گروه اشاره گروهی با پشتکار و منعطف است که همانند چراغی، روشنایی به مسیر ما در فضای مجازی افکنده است.

آقای آدینهمدیر اجرایی

اثری که اشاره در کسب و کار دیجیتال شرکت ما داشته است بی بدیل و بسیار برجسته است. از حضور ایشان بسیار سپاسگذارم.

سرکار خانم سلیمانیکارشناس ارشد روانشناسی

اشاره را باید مثل یک چراغ راه در همه مراحل طراحی، راه اندازی و نگهداری کسب و کار در کنار خود داشت.

سرکار خانم مرادیسرپرست بخش ارتباط با مشتریان

کلیه حقوق محفوظ است.