سیستم ارتباط با مشتریان

راه اندازی سیستم یکپارچه ارتباط با مشتریان جهت پیگیری های فروش، مرجوعی ها، انتقادات، پیشنهادات و آنالیز رفتار مشتری ها

سیستم انبار داری

راه اندازی سیستم انبار داری مخصوص وب سایت و اجرای کدینگ های مخصوص شما به همراه کنترل موجودی انبار مخصوص محصولات وب سایت.

سیستم های یکپارچه

راه اندازی سیستم یکپارچه فروش و صدور صورتحساب جهت به حداقل رساندن نیروی انسانی مورد نیاز شما و خودکار کردن فرآیند های فروش صورت می پذیرد.

برخی از نمونه کار ها: