پکیج ویژه اشخاص، شرکتها و سازمانها

پس از دریافت درخواست طراحی وب سایت از سوی مشتری و بر اساس دامنه و حجم فعالیت ها بر اساس نفر ساعتی 30 هزار تومان محاسبه می گردد.

پکیج ویژه استارت آپ ها و کسب و کار های نو پا

نصب و راه اندازی وب سایت پایه بدون ورود اطلاعات (راه اندازی و تحویل وب سایت کامل) با استفاده از پلتفرم گروه اشاره یک میلیون و سیصد هزار تومان
ورود اطلاعات، انجام عملیات سئو و بهینه سازی موتور های جستجو نفر ساعتی

45 هزار تومان

پشتیبانی و به روز رسانی وب سایت و رفع مشکلات احتمالی نفر ساعتی

30 هزار تومان